Menu Sluiten

Boringen

Boringen

Geverinck is gespecialiseerd in boringen ten behoeve van watervoorzieningen en warmtewinning. Afhankelijk van de toepassing wordt gekozen voor spoelboren of zuigboren

Spoelboren wordt veelal toegepast voor het plaatsen van lussen ten behoeve van warmtewinning, dit is een gesloten systeem. Zuigboren wordt veelal toegepast voor bronnen ten behoeve van watervoorziening, deepwell bemaling en warmtewinning (open systeem).