Menu Sluiten

Horizontale bemaling

Grote en kleine bouwoppervlaktes en de aanleg van kabels en riolering kunnen vragen om het tijdelijk verlagen van de grondwaterspiegel door mogelijk horizontale bronbemaling. U wilt een efficiënt proces in tijd en kosten. De drainagemachine van Geverinck Bronbemaling & Pompverhuur bv is speciaal ontwikkeld om drainage rondom de bouwput te leggen. Hiermee kunnen we meerdere bewerkingen verrichten. Het gevolg? Minder arbeidsintensief, een minimale doorlooptijd en een duurzame manier van werken. Drainagemachine Met de drainagemachine leggen we een horizontale drainage (zuigbuis) op de gewenste diepte onder het te ontwateren gebied. Deze is gekoppeld aan een mobile pompinstallatie, die het water afpompt. Met deze machine kunnen wij in één werkgang de sleuf graven, drainage leggen, en eventueel de drainage om vullen met filtergrind of filterzand. De voordelen zijn:

minder drainage meters;

minder pompen, met als gevolg;

minder water;

minder onttrekkingsbelasting;

minder lozingsproblemen.

Of deze vorm van bronbemaling geschikt is voor uw bouwproject laten wij graag adviseren. Neem vrijblijvend contact met ons!